LED照明灯具分类有几种?

时间:2017-11-08 浏览:
   LED照明灯具,按照安装方式可分为固定式、嵌入式、可移式,按照种类可分为光源、灯具、照明电器附件。
 
   按照应用场合可分为室内、室外。室内照明又分为民用照明和商业照明。室外照明主要为道路照明和景观照明等。
 
   民用照明常见的灯具为 LED 筒灯、LED 日光灯、LED射灯、LED夜灯等,商业照明为LED轨道灯、LED工矿灯、LED 灯带。道路照明主要为 LED 路灯,景观照明为地埋灯、庭院灯、LED 透光灯等。